InTune

סוג התוצר: משחק לימודי
היוצר/ים: עופר האופטמן, יעל חיים שומלה ואביחי טבריס
עבור (הלקוח): בית הספר "ניב" (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2018
המרצים המלווים: יעל אבני, רותם ישראל פישלזון

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

'InTune' הוא כלי נגינה אינטראקטיבי, הנועד לסייע למטפלים בילדים עם אוטיזם ליישם טיפולי חיקוי בתנועה עשירים וחווייתיים, באמצעות שימוש במוזיקה כמשוב לחיקוי נכון.
הכלי מיועד לשני משתתפים, כאשר אלו מנגנים מעליו באמצעות תנועות ידיים ללא מגע פיזי. על כל משתתפ/ת לחקות את תנועות האחר/ת בתורו/ה. ככל שהחיקוי מדויק יותר, כך מפיק הכלי מוזיקה עשירה ועוצמתית יותר, כמשוב להצלחה. את התרגולים בכלי יכולים המטפלים לתעד בממשק התוכנה הנלווית לו, ולאחר מכן לצפות בתיאום בינם לבין מטופליהם באמצעות מערכת המעקב. במערכת ניתן להוסיף ולערוך מטופלים, לשייך אליהם טיפולים, להוסיף הערות ולבצע מעקב כולל אחר התקדמותם.

ראה גם: