eMotion

סוג התוצר: סימולציה
היוצר/ים: בר שבתאי ושיר דהן
עבור (הלקוח): HIT המכון הטכנולוגי חולון (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2018
המרצים המלווים: פרופ' מיקי רונן ז"ל, רותם ישראל פישלזון

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

מערכת eMotion נועדה ליצירת פעילויות ללימוד ותרגול הבעות פנים, בשיתוף קורס בנושא הנלמד במכון הטכנולוגי חולון.

ב eMotion ניתן ללמוד על הבעות של רגשות שונים ועל תנועות הפנים באופן חוויתי המאפשר ללומד להתנסות בעצמו ביצירה של הבעות ותנועות שונות. בנוסף מרצים, מורים או שותפים ללמידה יכולים ליצור פעילויות עבור לומדים אחרים. פעילויות הכוללות משימות של יצירה הבעה/תנועה מסוימת, ושאלות בעלות ארבעה מסיחים.

ראה גם: