ALEHOP

סוג התוצר: אתר
היוצר/ים: צוף בן אליעזר ואלה זיו
עבור (הלקוח): צופי-ים תל אביב (עמותות וארגונים חברתיים)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2018
המרצים המלווים: ד"ר דן כהן-וקס, ינאי זגורי

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

מטרת האתר היא לשנות את תפיסת התפקיד של המדריכות והמדריכים בצופי-ים תל אביב, על ידי ביצוע משימות הקשורות ליום יום שלהם לאורך כל שנת ההדרכה הראשונה.
התוצר הוא אתר מובייל המציב עבור המדריכים והמדריכות משימות המאתגרות אותם לצאת מאיזור הנוחות, להתעסק גם בחלקים שהם פחות אוהבים בתפקיד ולהבין את חשיבותם.

חלק מהמשימות דורשות מהם לבצע משימה "בעולם האמיתי" ולאחר הביצוע לדווח על ביצוע המשימה באתר. משימות אלו דורשות זמן לאחר קבלתן והביצוע והדיווח עליהן לא יכולים להתבצע באופן מיידי, לדוגמא קיום פעולה בפורמט מסויים או ארגון אירוע.

בנוסף למשימות אלו, קיימות משימות אותן ניתן לבצע בזמן אמת בתוך האפליקציה ללא תלות בגורמים חיצוניים, לדוגמא קריאת תוכן והסקת מסקנות מתוכו, שיתוף תוכן והצעת רעיונות.

האתר משלב אלמנטים של משחוק על מנת להעלות מוטיבציה ורצון להשתמש באתר כמו לוח תוצאות וקבלת ניקוד עבור ביצועים חוזרים וכן אלמנטים חברתיים כמו שיתוף הביצועים והעלאת תמונות.

ראה גם: