מבוא לטיפול משולב באירועי חומ"ס

סוג התוצר: לומדה
היוצר/ים: חגי אופק ואסף מרום
עבור (הלקוח): מגמת חומרים מסוכנים של המכללה הלאומית לכבאות והצלה (מגזר ציבורי)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2018
המרצים המלווים: ד"ר דורותי לנגלי, לילך גל

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

לומדת המבוא לטיפול משולב באירועי חומ"ס פותחה בשיתוף עם מגמת חומרים מסוכנים של המכללה הלאומית לכבאות והצלה ונועדה להקניית ידע בנושאים בסיסיים בתחום הכרת החומרים המסוכנים על מנת להגיע ליישור קו מקצועי טרם השתלמות בנושא "הטיפול המשולב באירועי חומ"ס".

הלומדה מורכבת מארבעה פרקים בנושאים בסיסיים בתחום החומרים המסוכנים: מהו חומ"ס, רמות מיגון לחומ"ס, קבוצות סיכון בחומ"ס ואת מקורות המידע העיקריים באירוע חומ"ס. סער, מדריך במגמת חומרים מסוכנים, מלווה את הלומד במהלך פרקים אלו.

הניווט בין הפרקים בלומדה הינו פתוח וזמין ללומד בכל שלב. בתוך פרקי הלימוד, אשר הניווט בהם הוא לינארי, מוצגים תרחישי אירוע כמו התהפכות משאית המובילה חומ"ס, אירוע חומ"ס במפעל ועוד. בנוסף, אנו עושים שימוש במסגרת מישחוק וירטואלית דמוית חדר בריחה ללימוד קבוצות הסיכון בחומ"ס. דרך אמצעים אלו, הלומד צובר ידע לקראת מבחן הכניסה להשתלמות הזמין ממפת הנושאים. מבחן זה מהווה את שער הכניסה להשתלמות. לאחר מכן, מנהלי ההשתלמות יכולים לצפות בביצועי הלומד במבחן.

ראה גם: