נגישות השירות לבעלי מוגבלויות

סוג התוצר: לומדה
היוצר/ים: מור אדוק
עבור (הלקוח): אל על (תעשייה ושירותים)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2018
המרצה המלווה: יעל אופיר

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

הלומדה פותחה בשיתוף עם אגף ההדרכה בחברת "אל על" על מנת ללמד את נותני השירות בחברה לתת שירות מותאם ומונגש לנוסעים בחברה בעלי הצרכים המיוחדים תוך העלאת המודעות וחידוד של אספקטים של נגישות בשרשרת השירות לנוסע.

הלומדה כוללת סיטואציות, פתרונות, הסברים מתוקף החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותרגולים. הלומדה מותאמת לתפקיד הלומד ולשירות שעליו לתת בהתאם למגבלות השונות.

הלומדה בנויה מיחידות למידה קצרות וברות ספיגה (MICROLEARNING).

יחידת הלימוד שפותחת את הלומדה משותפת לכלל התפקידים ולאחר מכן מתפצלת ליחידות לימוד לפי תפקיד הלומד. ניתן לראות באיור את תהליך הלמידה בנושא לקות הראייה שעל הלומד לעבור. 

ראה גם: