Switch

סוג התוצר: מחולל משחקים
היוצר/ים: מיכל עמיחי ושחר וידר
עבור (הלקוח): בית ספר בן גוריון, כפר סבא (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2018
המרצים המלווים: ד"ר דן כהן-וקס, ד"ר ליזי כהן

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

Switch הוא מחולל משחקים אינטראקטיביים  מסוג סדר והתאמה, המותאם למסכי רב-מגע שנעשה בשיתוף עם בית ספר בן-גוריון בכפר סבא.
המשחקים הנוצרים באמצעות מחולל זה, מיועדים לשני שחקנים או יותר. המחולל מאפשר שילוב מדיה מסוגים שונים: תמונות, סרטונים וקטעי שמע, ובעזרת מעט מקוריות ודימיון, ניתן לייצר באמצעותו פעילויות מגוונות ברמות חשיבה שונות. צד העורך של המחולל מכיל מאגר משחקים מוכנים מראש, שניתן להעתיק ולערוך. כמו כן, לאחר יצירת משחק חדש ניתן לשתפו, ולהוסיף אותו אל המאגר הקיים.

ראה גם: