פסיכוטסט

סוג התוצר: אתר
היוצר/ים: אלכסנדרה טיטייבסקי והדר נבון
עבור (הלקוח): המרכז האקדמי רופין (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2018
המרצים המלווים: לילך גל, נוהר רז פוגל

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

אתר הפותח במטרה לסייע לסטודנטים בתהליך האבחון של מחלות נוירופסיכולוגיות. האתר מכיל מנגנון לאבחון מחלות נוירופסיכולוגיות לגיל השלישי בשיתוף עם המרכז האקדמי רופין.

האתר מכיל בתוכו מידע על המחלות השונות והתפקודים הקוגנטיבים. הסטודנט יכול להיכנס למנגנון היושב בתוך האתר להזין נתונים של מבחנים אותם ביצע המטופל, ולקבל אבחנה אילו תפקודים קוגנטיבים נמצאים במצב לקוי ואיבחון מחלה.

ראה גם: