עוצרים לשם שינוי בעולם העבודה

סוג התוצר: לומדה
היוצר/ים: כוכב צפני וישראל ארבוב
עבור (הלקוח): אילנה בת שלום (תעשייה ושירותים)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2018
המרצים המלווים: ד"ר דורותי לנגלי, יעל אופיר

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

עוצרים לשם שינוי בעולם העבודה הינה סדנה תהליכית שפותחה על-ידי אילנה בת שלום. הלומדה והמחברת האישית הנלווית פותחו כדי ליצור סביבת לימוד עצמית, מעניינת וחווייתית ללא צורך במנחה, תוך שמירה על אפקטיביות התהליך.

הסדנה של אילנה בת שלום מורכבת מ-5 תחנות, כאשר התחנה המרכזית היא התחנה השניה, ולכן היא היחידה שפותחה.

הלומדה מחולקת לחמישה פרקים הכוללים פרק מבוא וארבעה פרקים נוספים המורכבים מחלקיו של עיגול הקושי: הערכים הפנימיים, הכעס על המציאות הלא מושלמת, האמירה שברגש והרגלי ההתנהלות ההישרדותית. בכל אחד מהפרקים ינתח הלומד את הקושי האישי שלו מכיוון אחר.

התהליך מבוסס על סיטואציות ומקרים מתמשכים של חן - הדמות המלווה בלומדה, שלאחריהם המשתמש מתבקש לבצע תהליך התבוננות ותרגול במחברת האישית.

הלומדה מכילה בנוסף להסברים וסיפורי מקרה גם פעילויות אינטראקטיביות המעשירות את החוויה של המשתמש ומקנות לו ידע ותרגול להגעה לתובנות חדשות.
המחברת האישית תומכת בתהליך, בה המשתמשים אמורים לכתוב על האירוע והתחושות בעזרת שימוש בשאלות מנחות. בנוסף, המחברת מעוצבת באופן ידידותי וקליל.

ראה גם: