ONBO

סוג התוצר: אתר
היוצר/ים: תומר גרינברג, שרון ארביב
עבור (הלקוח): אחר (כללי)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2019
המרצים המלווים: ינאי זגורי, נוהר רז פוגל

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

ב- ONBO המשתמש מתוהלך כך שמוסיף את העובד החדש ולאחר מכן נכנס לתוכנית משימות מוכנה מראש עבור אותו עובד. תוכנית זו היא לב ליבה של הפלטפורמה, היא מורכבת מ-21 משימות אשר מאורגנות לפי נושאים ולפי זמן רצוי לביצוע. המשתמש מבצע את המשימות אשר רלוונטיות למקצוע שלו ומוודא שהמשימות שרלוונטיות לבעלי תפקידים אחרים בארגון אכן יוצאות לפועל. באפשרותו גם למחוק, לערוך ולהוסיף משימות חדשות ולבצע מעקב על התקדמות התוכנית ע"י סימון המשימות שבוצעו. 

ראה גם: