Click&Teach

סוג התוצר: לומדה
היוצר/ים: מירב טלר, אורלי קוז'וקרו
עבור (הלקוח): מכבי שירותי בריאות (שירותי בריאות)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2019
המרצים המלווים: ד"ר דורותי לנגלי, נוהר רז פוגל

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

Click&Teach היא לומדה שפותחה עבור מכבי שירותי בריאות במטרה לסייע בהליך ההכשרה של מנחה במערכת ההדרכה הסינכרונית בארגון. ההדרכות מבוצעות על ידי  מומחי ידע בנושאים שונים (רופאים/אחיות/סקטור המנהל ועוד), אשר אינם מומחים בהעברת הדרכות בכלל והדרכות סינכרוניות בפרט. הלומדה מיועדת לסייע ללמוד על מיומנויות הדרכה, הפגת החששות בהעברת שיעור מול מצלמה, הכרת המערכת הסינכרונית, סוגי ההדרכות שניתן להעביר וטיפים להעברת הדרכה.

ראה גם: