Escape NAO

סוג התוצר: מחשוב מוחשי
היוצר/ים: איתי עינתי, דין מרקוס, סתיו בר שי
עבור (הלקוח): HIT המכון הטכנולוגי חולון (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2019
המרצים המלווים: ד"ר דן כהן-וקס, פרופ' גילה קורץ

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

חדר הבריחה Escape NAO מהווה גישה פורצת דרך לשילוב רובוט חברתי מסוג NAO כאמצעי תומך למידה. התוצר שפותח במהלך הפרויקט נועד לסייע לקבוצות עובדים לפתח ולקדם את עבודתם הצוותית תוך כדי ההתנסות בחוויה ייחודית - קיום אינטראקציה עם רובוט חברתי.

ראה גם: