Geva Grammar

סוג התוצר: לומדה
היוצר/ים: תמרה ראובני, חן אברהם
עבור (הלקוח): יואל גבע (תעשייה ושירותים)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2019
המרצים המלווים: ד"ר דורותי לנגלי, נגה לביא-רזניק

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

לומדה לתרגול דקדוק אנגלית, הבנוייה מ-8 פרקי לימוד מאוירים, בכל אחד מהם הסברים מאויירים, תרגול בסיסי מגוון ותרגול אודיו. באמצעות הלומדה, התלמיד אשר למד בכיתה את נושא הדקדוק הרלוונטי, יכול לחזור על החוקיות  ולתרגל את הנושא במגוון רחב שאלות. בכל פרק קיימות דמויות מלוות שונות המאפשרות לתלמיד להזדהות איתן ולהעצים את חוויית הלמידה שלו בלומדה.  בנוסף, קיים משוב מידי לגבי ביצועי הלומד בכל שאלה ומד ההתקדמות עבור כל פרק בפרט ובכל הלומדה בכלל.

ראה גם: