I need MDA

סוג התוצר: מחולל
היוצר/ים: עמרי כהנא, גיא שלום
עבור (הלקוח): מגן דוד אדום (מגזר ציבורי)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2019
המרצים המלווים: לילך גל, מוטי אלנקוה

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

אתר רספונסיבי שתפקידו ריענון ידע ועידוד למידה מתמשכת בקרב פראמדיקים פעילים במגן דוד אדום. מטרת האתר העיקרית היא לאפשר לפראמדיק בתפקיד לאתר מידע ספציפי באופן מדויק ובזמן מינימלי על מנת לצמצם פערי ידע ולהקטין סיכונים פוטנציאלים בטיפול. על מנת לאפשר לפראמדיקים למצוא מידע ספציפי בנוגע למקרה איתו הם עומדים להתמודד, האתר מכיל שורת חיפוש בה ניתן למצוא את כלל התכנים המצויים באתר.
מחולל התכנים מאפשר יצירה וניהול של תכנים מסוגים שונים המופיעים באתר. המטרה העיקרית של מחולל זה היא לאפשר גמישות ביצירה, עריכה וניהול של התכנים, דבר שלא התאפשר בגרסה המודפסת של האוגדן.

ראה גם: