MOOC – המדריך לפיתוח תכנים ל-MOOC

סוג התוצר: אתר
היוצר/ים: יובל זהר, חלי בל
עבור (הלקוח): מכון מופ"ת (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2019
המרצים המלווים: ד"ר חגית מישר-טל, ד"ר ליזי כהן, רעות טייטלר

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

התוצר פותח כאתר הדרכתי המעניק מענה הדרכתי למפתחי תכני MOOC, וישולב בתוך MOOC שמכון מופ"ת מפתחים בנושא "פיתוח MOOC". האתר מכיל מענה ורעיונות לפיתוח תכנים באמצעות חמש אסטרטגיות לימוד: הקניית ידע, חשיבה רפלקטיבית, סיעור מוחות, פתרון בעיות וחקר מקרה. אסטרטגיות אלו, יכולות לחשוף את המשתמשים לאינטראקציות, כלים ורעיונות לפיתוח תוכן.
בנוסף לאסטרטגיות הלימוד, ישנן שלוש דוגמאות תוכן של הקניית ידע, חשיבה רפלקטיבית וסיעור מוחות, המציגות פיתוח תכנים באופנים שונים מפלטפורמת Campus ישראל.

ראה גם: