TELL ME

סוג התוצר: לומדה
היוצר/ים: ספיר מטיסון, מור רז
עבור (הלקוח): בית חולים דנה (שירותי בריאות)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2019
המרצים המלווים: מוטי אלנקוה, נוהר רז פוגל

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

סביבת למידה אינטראקטיבית עבור בני נוער, בגילאי 11-18, העומדים בפני הליך רפואי. סביבת הלמידה האינטראקטיבית מציגה את התהליך באמצעות פריסתו לשני צירים עיקריים, ציר ההליך הרפואי ששלושת חלקיו העיקריים הינם: יום ההכנה לניתוח, יום הניתוח הכולל אשפוז והתאוששות. הציר השני הינו שימת דגש על חווית הלמידה של המשתמש באמצעות יצירת שפה ויזואלית צבעונית, שימוש בלשון דבורה התואמת לקהל היעד וחוויה המדמה שיטוט ברשתות החברתיות המזוהות עם עולם התוכן של בני הנוער. מטרתה העיקרית של סביבת הלמידה האינטראקטיבית הינה חשיפת מידע ממוקד  אודות הממשקים עמם ייפגשו המשתמשים, מתן מידע רפואי רלוונטי, הכרות עם רוב ההליכים הרפואיים (הגנריים) שיעברו וכיו"ב ויחד עם זאת, יצירת תחושת רוגע והכנה מרבית עבורם.

ראה גם: