מסגרת פעילות מותאמת לזקנים עם ירידה קוגניטיבית

סוג התוצר: לומדה
היוצר/ים: אלעד בן יוסף, רון ראובני
עבור (הלקוח): ג'וינט ישראל (עמותות וארגונים חברתיים)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2019
המרצים המלווים: ד"ר דורותי לנגלי, רותם ישראל פישלזון

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

המדריך הדיגיטלי מבוסס על המדריך המודפס שנכתב על הפעלת זקנים עם ירידה קוגניטיבית. במדריך נלמדים הנושאים העוסקים באופן איתור וגיבוש קבוצה, אוכלוסיית היעד המתאימה לקבוצה, תפקיד רכז הקבוצה, וממדי הצלחתה של הקבוצה. המעבר על הפרקים אינו ליניארי וניתן לחזור לכל פרק בכל זמן נתון. בנוסף לתכנים בחוברת המדריך, פותח פרק פעילויות שמנגיש הצעות שונות לפי נושאים: העשרה קוגניטיבית, תנועה ויצירה, ולפי רמה קוגניטיבית מתאימה.

ראה גם: