פרטיול

סוג התוצר: אתר
היוצר/ים: ולריה ברון, מרים ליוברוב
עבור (הלקוח): הרשות להגנת הפרטיות (מגזר ציבורי)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2019
המרצים המלווים: ד"ר דן כהן-וקס, ד"ר ליזי כהן

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

האתר מזמין את המשתמש לטיול בין חמש תחנות המידע, בליווי דמויות והמחשות גרפיות בהלימה לטקסטים. כל תחנת מידע הינה פרק לימודי בנושאים: החיים הדיגיטליים, הסיכונים לפרטיות, פרטיות ומישטור, דירוג חברתי וטיפים אודות הדרכים למזער את הפגיעה בפרטיות. על מנת לעודד את בני הנוער ללמוד את מגוון הנושאים, שולבו יחד הן תיאורים מילוליים על הסכנות לפרטיות שרלוונטיות לחייהם של בני הנוער והן מבדקי ידע עם אלמנטים של משחוק המסייעים להפעיל את המשתמש ולמשב את טיב הפנמת תכני הלמידה.

ראה גם: