לומדים בקטנה

סוג התוצר: אתר
היוצר/ים: מורן יוסף, ניצן גרין
עבור (הלקוח): קרביץ (תעשייה ושירותים)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2019
המרצים המלווים: ינאי זגורי, יעל אופיר

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

האתר פותח בשיטת מיקרו-למידה, ייעודי למובייל ומחולק לשלושה פרקים: 
  1. פרק על רכיבים של מוצרי אלקטרוניקה שנמכרים ברשת
  2. פרק שמלמד מודל להכרת מוצרים חדשים שפותח על-ידינו עבור הפרויקט
  3. פרק שמלמד ומדגים מיומנויות מכירה על-פי מודל קיים ברשת 
כל פרק מחולק לתתי-פרקים, וכל תת-פרק מכיל מספר יחידות לימוד קטנות. כל פרק כולל הדגמות ליישום וכן תרגולים שהמשתמש יכול לבצע כדי לחזק את הידע.

ראה גם: