GenChat

סוג התוצר: אתר
היוצר/ים: הדר בוסתנאי, יובל-שמחה ינקו
עבור (הלקוח): ג'וינט ישראל (עמותות וארגונים חברתיים)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2019
המרצים המלווים: ינאי זגורי, מיקי כהן

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

האתר מציע תכנים אודות בני הגיל השלישי בשישה נושאים שונים, וכן יצירת שיחות עם שש דמויות מרכזיות. באמצעות שילוב טכנולוגיית צ'אט בוט נוצרת הדמיה של שיחות בזמן אמת, כאשר המשתמשים יכולים לשאול שאלות ולקבל תשובות מידיות. בשיחות משולבים קטעי וידאו מתוך סדרת הטלוויזיה "פני זקן", אשר מציגים את הדמות עמה משוחח המשתמש. כל שיחה עוסקת בשני נושאים עיקריים.

ראה גם: