עקרונות ביצוע הערכת מצב לשריפה במבנה

סוג התוצר: לומדה
היוצר/ים: עדי שוירמן, שני אדרי
עבור (הלקוח): כבאות והצלה לישראל (מגזר ציבורי)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2019
המרצים המלווים: ד"ר דן קליין, נגה לביא-רזניק

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

הלומדה כוללת שלושה פרקים מתוכם שניים עיוניים: פרק מבוא על מהי הערכת מצב, פרק למידת עקרונות החשיבה ויישומם בניהול אירוע שריפה במבנה ופרק שלישי - תרגול. הלומד יכול לבחור אם להתחיל בתרגול או במעבר על החומר העיוני, הניווט בין הפרקים זמין בכל שלב. יחד עם זאת, בשל החשיבות הגבוהה של הנושא, בכל פרק עיוני יידרש הלומד לקרוא את כולו כדי להתקדם. התרגול מבוסס על תרחיש אחד שבסיומו יוכל הלומד להעריך את ידיעותיו בנושא על סמך כמות השאלות עליהן הוא ענה. 

ראה גם: