SocialNAO

סוג התוצר: מחשוב מוחשי
היוצר/ים: שניר זאבי ויובל נתיב
עבור (הלקוח): HIT המכון הטכנולוגי חולון (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2020
המרצים המלווים: ד"ר דן כהן-וקס, פרופ' גילה קורץ

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

במסגרת פרויקט הגמר ב'פקולטה לטכנולוגיות למידה' במכון הטכנולוגי חולון (HIT), תוכנן פרויקט מחקרי שנועד לבחון שילוב רובוט חברתי מסוג NAO כמנחה בסדנה מותאמת אישית לבני הגיל השלישי בנושא אינסטגרם. 
הסדנה כוללת 5 יחידות לימוד בהן הרובוט מסביר ומלמד על הכלים המרכזיים הקיימים ברשת חברתית זו. קהל היעד של הסדנה הוא בני הגיל השלישי, בעלי אוריינות דיגיטלית בינונית-גבוהה ובעלי ניסיון ברשת החברתית פייסבוק.

ראה גם: