MonsteRow

סוג התוצר: מחולל משחקים
היוצר/ים: אלכסנדר נזין וליאור אביאל
עבור (הלקוח): HIT המכון הטכנולוגי חולון (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2020
המרצים המלווים: ד"ר היילי וייגלט-מרום, עמרי כהנא

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

התוצר פותח עבור הפקולטה לטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי חולון והוא מהווה מערכת למידה בפורטל"מ המורכבת משני חלקים: צד עורך שמאפשר יצירה ועריכה של פעילות לימודית, וצד משחק המהווה פלטפורמה להפעלת פעילות זו. המנגנון המשחקי מבוסס על המשחק "4 בשורה". קהל היעד שהוגדר בעבור צד המשחק הוא תלמידים בכיתות ג' עד ו'. מכאן נגזר שקהל היעד של צד העורך הוא מורים בבתי ספר יסודיים. 

ראה גם: