OneShot

סוג התוצר: מחולל
היוצר/ים: דניאל אילן וראובן דרעי
עבור (הלקוח): HIT המכון הטכנולוגי חולון (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2020
המרצים המלווים: ד"ר דן כהן-וקס, ינאי זגורי

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

מערכת OneShot פותחה עבור המכון הטכנולוגי חולון על מנת לסייע למפתחי הדרכה בפיתוח יחידות וידיאו הדרכתיות.
המערכת נוצרה במטרה לגשר על הפער במיומנויות הקיימות בקרב מפתחי הדרכה הקשורות ליצירת אנימציות ועריכת וידיאו ובכך לצמצם את משך הפקת יחידת וידיאו הדרכתית ולהוזיל את עלויותיה.

ראה גם: