Evalu-HIT

סוג התוצר: אתר
היוצר/ים: חיים רזייב וגיל מור
עבור (הלקוח): HIT המכון הטכנולוגי חולון (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2020
המרצים המלווים: ד"ר דן קליין, רעות טייטלר

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

Evalu-HIT הוא כלי הערכה מקוון אשר פותח עבור ד"ר דן קליין.
באמצעות Evalu-HIT ניתן להעריך הכשרות פרונטאליות שמתבצעות לעובדים בארגונים השונים. הכלי הופך את תהליך הערכת ההדרכה לנגיש ועוזר בקבלת החלטות בנוגע להכשרות.

ראה גם: