CogniSet

סוג התוצר: סביבה ניידת
היוצר/ים: שובל נתן ועינת פולר
עבור (הלקוח): HIT המכון הטכנולוגי חולון (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2020
המרצים המלווים: ד"ר דן כהן-וקס, רותם ישראל פישלזון

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

מערכת CogniSet היא סביבה ניידת על טאבלט, שמטרתה לשפר את איכות חווית האבחון הקוגניטיבי המוקדם אצל בני הגיל השלישי. המטופלים נאלצים להמתין זמן רב לאבחון, דבר שכרוך בתסכול רב.
מטרת פיתוח המערכת שלנו, אותה יזמה הרשות למחקר וחדשנות של HIT, היא לבצע את האבחון בסביבה נוחה למטופל, תוך שימת דגש על הקניית חוויה נעימה, נגישה וידידותית למטופל. בנוסף, היא מאפשרת למטפל לעקוב אחר תוצאות אבחון המטופל בצורה נוחה. 

ראה גם: