EyeBuy

סוג התוצר: משחק לימודי
היוצר/ים: סול מיכאלי ונאור דניאל
עבור (הלקוח): בית הספר "גיל" (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2020
המרצים המלווים: ד"ר מיטל אמזלג, ד"ר רונן המר

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

eyeBuy פותח בשיתוף בית הספר ״גיל״ בו לומדים תלמידים מכל קצוות הקשת האוטיסטית. 
המשחק מתרגל את היכולת של יצירת קשר עין ושימוש נבון בה בסביבה מדמה מציאות. המשחק מכיל אינטראקציה משחקית ייחודית אשר מאפשרת לשחקן לקבל החלטות בעזרת מבט עיניו, ולבצע תרגול מעשי של יצירת קשר עין עם דמויות אותנטיות בתוך הממשק המשחקי. העכבר במשחק נע על פי תנועות עיניו של השחקן שנקלטות דרך מצלמת רשת.

ראה גם: