Smart-Quest

סוג התוצר: מחולל
היוצר/ים: הילה פיטם ושירה פיקר
עבור (הלקוח): בית חולים רמב"ם (שירותי בריאות)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2020
המרצים המלווים: ד"ר דורותי לנגלי, ד"ר היילי וייגלט-מרום

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

בית החולים רמב"ם החל מיזם חדש שנקרא "Smart-Med" הנועד לצמצם את כמות ההפניות לבדיקות רפואיות מיותרות. למשחק צד עורך וצד משחק. מטרת המשחק היא לספק כלי המאפשר למתמחים במחלקות הפנימיות של ביה"ח רמב"ם לתרגל המלצות לשימוש נכון בבדיקות.
למשחק אלמנט תחרותי, לעידוד השתתפות המתמחים בתרגולים. מטרת צד העורך היא לאפשר לנציגי המיזם לחדש ולערוך את התוכן שבמשחק אשר מבוסס על המלצות המיזם.

ראה גם: