Bioit

סוג התוצר: אתר
היוצר/ים: ניר אלדר ויונתן צודיקוביץ׳
עבור (הלקוח): HIT המכון הטכנולוגי חולון (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2020
המרצים המלווים: אורן בן אהרון, רעות טייטלר

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

Bioit היא פלטפורמה המציעה למשתמש הזדמנות להכיר את המעגל החברתי אקדמי שלו וליצור קשרים חדשים עם אנשי הסגל האקדמי במכון, על בסיס מכנה משותף אקדמי או מקצועי.
התוצר מבוסס על היכרות והתאמה פרסונלית לכל משתמש ומציגה לו את הקשרים לפי תחומי עניין, פילטרים חכמים וחיפוש חופשי. באמצעות Bioit המשתמשים יוכלו להכיר טוב יותר את חברי הסגל האקדמי וליצור קשרים מקצועיים חדשים ושיתופי פעולה.

ראה גם: