KinyanHIT

סוג התוצר: לומדה
היוצר/ים: צח נצר
עבור (הלקוח): HIT המכון הטכנולוגי חולון (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2020
המרצה המלווה: נוהר רז פוגל

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

הלומדה KinyanHIT שפותחה בשיתוף עם חברת המסחור ע.י.י.ט מכון טכנולוגי חולון נועדה להעלות את רמת המודעות בקרב סטודנטים בוגרים וחברי סגל לנושא הקניין הרוחני במכון ואפשרויות ההסדרה שלו. זאת במטרה להפחית את הפרות תקנון הקניין הרוחני. המטרה מושגת בעזרת הקניית ידע על מושגים וסימולציה של קיום הנוהל באמצעות משחק אינטראקטיבי.

ראה גם: