QRace

סוג התוצר: מחולל משחקים
היוצר/ים: אמיר בוכולטר ורותם ישראל
עבור (הלקוח): HIT המכון הטכנולוגי חולון (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2012
המרצים המלווים: ד"ר דן כהן-וקס, פרופ' מיקי רונן ז"ל

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

המערכת מאפשרת הצגה של הפעלה (בתחנות שנקבעו) של  שאלת רב ברירה או פתוחה. מענה נכון לשאלה יספק הנחיה לתחנה הבאה.

המחולל מאפשר ליצור את המשחק (תחנות, רמזים, שאלות, סדר התחנות), להדפיס את קודי  QR לתחנות השונות ולשתף משחקים עם עורכים אחרים .
דרישות הפעלה למשתתפים (שחקנים): טלפון סלולארי עם חיבור לרשת ויישום מותקן לקריאת קוד QR.

ראה גם: