inTree@ctive

סוג התוצר: מחולל
היוצר/ים: לילך גל ותמר גולן דוננפלד
עבור (הלקוח): אמיתי - עזרה ראשונה (חברות פיתוח הדרכה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2015
המרצים המלווים: אורן בן אהרון, שביט כהן

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

inTree@ctive היא מערכת (מחולל) ליצירת תרחישי וידאו אינטראקטיביים, הנותנת מענה גנרי ורחב ללקוחות מעולמות תוכן שונים, ומאפשרת ליצור פעילויות וידאו אינטראקטיביות לתרגול תרחישים בצורה אותנטית.

ראה גם: