TOOLY - מחולל ליצירת פעולות הדרכה

סוג התוצר: מחולל
היוצר/ים: יבגני טיטייבסקי נתנאל ביטון
עבור (הלקוח): HIT המכון הטכנולוגי חולון (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2016
המרצים המלווים: ד"ר דן כהן-וקס, פרופ' מיקי רונן ז"ל

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

המערכת מורכבת מצד עורך ומצד משתמש. צד העורך מאפשר למומחי התוכן לבנות פעולות הדרכה משני סוגים "הכלי לפעולה" ומ"הפעולה לכלי". העורך יבנה מאגר של פריטים המורכב מהכלים הפיזיים, על מנת לאפשר סריקה פיזית של כלים אלה במענה על שאלות מ"הפעולה לכלי".

צד המשתמש מאפשר ללומדים לבצע את התרגולים אותם יצר עבורם מומחה התוכן לפניי כל תחילת תרגול יתאפשר ללמודים לרכוש ידע על הכלים שנמצאים בעמדת העבודה ע"י סריקת הכלי וקבלת הסבר.

ראה גם: