CALMA

סוג התוצר: מחולל
היוצר/ים: אבישי ברינה, יובל לינהרד
עבור (הלקוח): בית הספר הממלכתי-דתי "דקלים" (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2016
המרצים המלווים: אורן בן אהרון, ד"ר דן כהן-וקס

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

הילד המטופל מרכיב משקפי מציאות מדומה בכניסה לעולם ונחשף לגירויים חושיים מינימליים וללא סאונד. באתר הבקרה המטפל שולט על המתרחש בעולם הווירטואלי בזמן אמת.

המטפל יכול להוסיף גירויים שונים לפי צרכי הילד ויכול לצפות בסביבה התת-ימית מנקודת מבטו של המטופל באמצעות טאבלט נוסף (שירות Mirroring).

ראה גם: