TakeCare

סוג התוצר: אתר
היוצר/ים: קורל פסקרו ונתנאל עשור
עבור (הלקוח): מרפאת נטורופת (שירותי בריאות)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2016
המרצים המלווים: ד"ר דן כהן-וקס, ד"ר ליזי כהן

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

האתר הינו אתר רספונסיבי המכיל צד עורך לרופא וצד לקוח למטופליו. בצד העורך הרופא יכול לנהל מאגרי מידע שונים ולבנות לכל מטופל תיק אישי בהתבסס עליהם. בצד המטופל, יוכל לצפות בכלל המידע הרלוונטי לו ע"פ התוכנית שקיבל כדוגמת מאילו מאכלים עליו להימנע ועוד, יוכל לשמור על קשר אישי עם הרופא באמצעות התכתבות דרך האתר וכן לקבל סיוע ראשוני בהיתקלות עם סיטואציות בעייתיות.

ראה גם: