IVM - מחולל סרטונים אינטראקטיבים

סוג התוצר: מחולל
היוצר/ים: שחף כהן ושחר גולדברג
עבור (הלקוח): בית ספר עידוד (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2016
המרצים המלווים: מיקי כהן, רותם ישראל פישלזון

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

המערכת מחולקת לסביבת עורך, בה ניתן ליצור ולערוך פעילויות וידאו אינטראקטיביות ע"ג מחשב, וסביבת תלמיד, בה עוברים הילדים את הפעילות באמצעות אייפד, בליווי ותיווך של מבוגר.

במהלך הפעילות הילד צופה בסרטון המציג דילמה חברתית מחיי היום-יום. בסיום הסרטון מוצגות על המסך שלוש אפשרויות לפיתרון הדילמה. הילד בוחר פיתרון וצופה בסרטון המציג את השלכות הבחירה. בסיום הצפיה הילד מעריך האם הפיתרון הוא "נכון" או "לא נכון" ומקבל משוב להצלחה / אי-הצלחה. הפעילות מסתיימת לאחר שהילד בחר את הפיתרון הנכון.

ראה גם: