eBox

סוג התוצר: משחק לימודי
היוצר/ים: ליאב נפש ובר עבודי
עבור (הלקוח): HIT המכון הטכנולוגי חולון (חינוך ואקדמיה)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2017
המרצים המלווים: יעל אבני, רותם ישראל פישלזון

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

eBox הינה מערכת למידה חוויתית וחדשנית המשלבת למידת חקר, שיתוף פעולה ושימוש באלמנטים מעולם המשחוק.

המערכת מצליחה לשלב בין העולם הדיגיטלי לעולם המוחשי בזכות אפליקציה ייעודית ומערכת פיזית הכוללת חיישני תנועה מתקדמים המובנים בממשק פיזי הבנוי כקופסא (ומכאן שמה).

ראה גם: