Touron

סוג התוצר: סביבה ניידת
היוצר/ים: חיים צ'רנין ושירן דעבול
עבור (הלקוח): מוזיאון הקומיקס והקריקטורה (פארקים ומוזיאונים)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2017
המרצים המלווים: נוהר רז פוגל, שביט כהן

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

התוצר נועד לאפשר יצירה והפעלה של פעילויות משחקיות (הכוללת מדריך קולי) ברחבי המוזיאון ללא צורך במדריך פיזי. התוצר כולל צד משתמש וצד עורך. 

צד המשתמש, המלווה בדמות לבחירתו של המבקר, מאפשר למשתמש לעבור בין תחנות שונות ברחבי המוזיאון, להאזין למדריך הקולי הספציפי לתחנה בה הוא נמצא, לפתור אתגר ולקבל נקודות. בכל שלב בסיור יוכל המבקר לראות היכן הוא נמצא, כמה נקודות צבר וכמה תחנות נותרו לו.

צד העורך מאפשר לצוות ההדרכה של המוזיאון לייצר הפעלות לכל סוגי המבקרים במוזיאון באמצעות מכשיר הנייד האישי שלו בקלות ופשטות. ניתן לקבוע את שמות התחנות, לבחור תמונה מלווה לתחנה, להעלות קטע סאונד ושאלות לאתגר. 

ראה גם: