JEWELRY HERO

סוג התוצר: לומדה
היוצר/ים: ניבה קרצנר, רעות בלום
עבור (הלקוח): PANDORA - CITYTIME IL (תעשייה ושירותים)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2017
המרצים המלווים: ד"ר ערן גל, לילך גל

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

הלומדה המשחקית מתחילה כאשר המשתתפת בוחרת לעצמה דמות שתייצג אותה לאורך המשחק. לאחר מכן תצטרך לעבור בהצלחה שלושה שלבים- "עולמות", בכל אחד מהשלבים מספר יחידות לימוד הקשורות לנושא בו עוסק ה"עולם"-למשל, חומרי גלום. לכל יחידת לימוד שני חלקים- הראשון למידת התוכן והשני תרגול משחקי. התרגולים לאורך הלומדה שונים ואינטראקטיבים, וכן דרך הצגת התוכן מגוונת בין היחידות. לאחר סיום כל היחידות של אותו "עולם", מקבלת המתלמדת צ'ארם אותו היא מוסיפה לצמיד שברשותה. כאשר מסיימת המתלמדת לאסוף את שלושת הצ'ארמס לצמיד שלה- היא תנצח ותסיים את המשחק.

ראה גם: