Brainalyze

סוג התוצר: מחולל
היוצר/ים: ענת קנבל שובל, מור בן סימון ואלונה סנבירה
עבור (הלקוח): בית חולים הרצוג (שירותי בריאות)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2017
המרצים המלווים: ד"ר דן כהן-וקס, ד"ר ליזי כהן

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

המערכת מאפשרת יצירת אבחונים על פי מחקר אקדמי בנושא דמנציה ואלצהיימר, ומנגישה את נתוני האבחון לקלינאי ובכך תומכת בקבלת החלטות להמשך טיפול. המערכת נותנת מענה מקיף ושלם לכל שלב בתהליך האבחוני, כאשר לכל שלב ישנם שלושה צדדים שונים:
צד מנהל המערכת: כותב המחקר שעליו מבוסס האבחון ותפקידו לפתח ולהזין אבחונים חדשים למערכת. 
צד קלינאי: פונה לרופאי משפחה ונוירולוגים אשר עורכים את האבחון למטופלים ומפענחים את תוצאות האבחון.
צד המטופלים: אנשים בריאים שעוברים את האבחונים. 

ראה גם: