חבר לחיים

סוג התוצר: אתר
היוצר/ים: הילה אוסקר ורועי יקר
עבור (הלקוח): עמותת "ראשון אוהבת חיות" (עמותות וארגונים חברתיים)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2017
המרצים המלווים: ד"ר דורותי לנגלי, ד"ר דן כהן-וקס

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

האתר מחולק לפרקים בנושאים: גודל האחריות, הוצאות כספיות, אופי הכלב, לקראת האימוץ וההיבט החוקי. כל פרק נפתח בהיגד שמטרתו ליצור חיבור ולגרום למאמץ הפוטנציאלי, להבין שכלב הוא חבר לחיים. בהמשך ניתן למצוא הרחבות על מידע חיוני כמו הוצאות שוטפות והוצאות רפואיות. בנוסף, האתר מספק מידע החיוני להתאקלמות טובה של הכלב והבנת הצרכים שלו, כמו הבנת המאפיינים של כלב מעמותה וההבדלים בין גור לבוגר. את האתר מלווה דמות כלב המשתנה בהתאם לנושא המדובר כדי לעורר אמפתיה, חיבור ורגש.

ראה גם: