שקלקלים

סוג התוצר: סביבה ניידת
היוצר/ים: הדס רוזן ונוי משגב
עבור (הלקוח): אקים ישראל (עמותות וארגונים חברתיים)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2017
המרצים המלווים: נוהר רז פוגל, רותם ישראל פישלזון

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

האפליקציה מורכבת מ-3 חלקים. על מנת להקל על המשתמשים את האבחנה ביניהם, כל חלק מיוצג על ידי צבע ייחודי.
1. "התחלה" – מעבר לתהליך התשלום – הכולל הזנת מחיר, תשלום וקבלת עודף.
2. "הארנק שלי" – מסך בו מזין המשתמש לאפליקציה את סכום הכסף שיש ברשותו.
3. "להכיר את הכסף" – היכרות עם השטרות והמטבעות השונים וחיזוק ההבנה של הערך הכספי שלהם באופן יחסי זה לזה.

תחילה מזין המשתמש את הכסף שברשותו לאפליקציה, בה מוצגים באופן ויזואלי השטרות והמטבעות שהזין. בהגיעו לחנות, בוחר המשתמש פריט אותו רוצה לקנות ומקליד את המחיר שלו. במידה ויש ברשותו מספיק כסף לרכישת הפריט שבחר, מוצג לו ההרכב הכספי (שטרות ומטבעות) הנדרש לרכישתו. ההרכב הכספי המוצג נגזר מהכסף שהוזן לאפליקציה בשלב הראשוני. לאחר התשלום יכול המשתמש לבדוק אם העודף שקיבל נכון. עם סיום התהליך מתעדכן הכסף ב"ארנק" על פי הכסף ששולם והעודף שהתקבל. 

ראה גם: